Editör Kurulu

Редакция

MANAS Journal of Religious Sciences  – ислам жана теология тармагындагы оригиналдуу илимий макалаларды жарыялаган эл аралык илимий рецензияланган журнал.

Редакциялык кеңеш:

MANAS Din Bilimleri Dergisi/Манас диний илимдер журналы  - Manas Journal of Religious Sciences

Эл аралык референттик илимий э-журнал

Журналдын жарыкка чыгышы: жылына эки жолу (кыш мезгили/декабрь – жай мезгили/июнь)

Басылманын түрү: Жалпы мезгилдүү басылма

Басылманын тили: түрк, кыргыз, англис, орус жана араб тилдери

ISSN:1694-8599

Журналдын ээси: Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин атынан

Тарых илимдеринин доктору, Проф., Алпаслан Жейлан - Ректор

Кандидат экономических наук, к.э.н. Бактыгуль Каламбекова– Биринчи проректор

 

Редактор: 

Теология илимдеринин доктору, Проф., Режаи Доган

 

Редактордун жардамчысы: 

Теология илимдеринин доктору, Доц.,  Юсуф Гөкалп

 

Редакциялык кеңеш: 

Теология илимдеринин доктору, Проф., Режаи Доган (Редактор-Редакциялык кеңештин төрагасы)

Теология илимдеринин доктору, Проф.,  Кемал Полат

Теология илимдеринин доктору, Проф.,  Бекир Татлы

Теология илимдеринин доктору, Проф., Юсуф Гөкалп

Теология илимдеринин доктору, Доц., Наил Карагөз

Теология илимдеринин доктору, Доц., Бакыт Мурзараимов

 

Илимий жаатта редакторлор:

Теология илимдеринин доктору, Доц., Бакыт Мурзараимов - дин таануу

Теология илимдеринин доктору, Доц., Наил Карагөз - ислам илимдери

 

Эл аралык редакциялык жана консультациялык кеңеш:

Философия жана дин илидеринин доктору,  Проф., Жемал Тосун - Анкара университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Хамди Окур, Хитит университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Яшар Сарыкая – Гиссен университети, Германия

Саясат илимдеринин доктору, Проф.,  М. Назиф Мохиб Шахрани-Индиана университети, АКШ

Тарых илимдеринин доктору, Проф., Жээнбек Алымбаев – Кыргыз-түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Теология илимдеринин доктору, Проф.,  Аднан Адыгүзел – Эскишехир Османгази университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Рамазан Учар - Сүлейман Демирел университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Саид Мухтар Акилов – Ташкент Ислам университети, Өзбекстан

Тарых илимдеринин доктору, Проф., Рефик Мухаммед Шин - Казан-Россия ислам университети, Татарстан/Россия

Теология илимдеринин доктору, Доц., Мехмет Демиржи – Эржиес университети, Түркия

Экономика илимдеринин доктору, Доц., Айнур Кадималиева Фамил кызы – Азербайжан мамлекеттик экономика университети, Азербайжан

Теология илимдеринин доктору, Доц., Зейлабидин Ажимаматов — Ош мамлекеттик университети, Кыргызстан

PhD. Жариа Йарк Ал-Карам - Айова университети, АКШ

 

Илимий консультациялык кеңеш / Редакциялык жана консультациялык кеңеш:

Тарых илимдеринин доктору, Проф., Алпаслан Жейлан - Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Философия жана дин илидеринин доктору,  Проф., A. Хикмет Эроглу - Анкара университети, Түркия

Писихология жана дин илидеринин доктору, Проф., Асым Йапыжы – Анкара Коомдук илимдер университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Бекир Татлы - Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Теология илимдеринин доктору, Проф., Жемил Хакйемез - Хитит университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Досай Кенжетай - Ахмет Ясеви университети, Казахстан

Теология илимдеринин доктору, Проф., Ханс-горг Бабке - Хилдешейм университети, Германия

Писихология жана дин илидеринин доктору, Проф., Джон Хейр - Йель университети, АКШ

Социология жана дин илидеринин доктору Проф., Джон Валк - Нью-Брансуик университети, Канада

Теология илимдеринин доктору, Проф., Камил Чакын - Анкара университети, Түркия

Реторика илимдеринин доктору, Проф., Ахмет Беше - Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Философия жана дин илидеринин доктору,  Проф., Ибрахим Мараш - Анкара университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Мухаррем Акоглу - Эржийес университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Мустафа Көйлү - Самсун ондокуз майыс университети, Түркия

Философия жана дин илидеринин доктору,  Проф., Нур Саралаев — И. Раззаков ат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргызстан

Философия жана дин илидеринин доктору,  Проф., Осман Эйүпоглу - Самсун ондокуз майыс университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Рамазан Алтынташ - Конья Нежметтин Эрбакан университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Рефик Мухаммед Шин - Казан-Россия ислам университети, Татарстан/Россия

Дин илидеринин доктору,  Проф., Вели Атмажа - Бурдур Мехмет Акиф Эрсой университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф., Юнус Апайдин – Эржийес университети, Түркия

Тарых жана дин илидеринин доктору,  Проф., Өмер Фарук Тебер – Акдениз университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Проф.,  Аднан Адыгүзел – Эскишехир Османгази университети, Түркия

Тарых илидеринин доктору Доц., Октай Өзгүл - Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Теология илимдеринин доктору, Доц., Музаффер Тан - Анкара университети, Түркия

Дин илидеринин доктору,  Доц., Фатих Орхан - Мугла Сыткы Кочман университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Доц., Мехмет Демиржи - Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Теология илимдеринин доктору, Доц.,  Юсуф Гөкалп - Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

Билим берүү илимдери Доц.,  Уктам Матназаров Латипович - Ургенч мамлекеттик университети, Өзбекстан

Теология илимдеринин доктору, Доц., Ясмине Хижази - Айн Шамс университети, Египет

Теология илимдеринин доктору, Доц., Зухдия Хасанович – Сараево университети, Босния жана Герцеговина

Философия жана дин илидеринин доктору, Доц., Тугрул Йүрүк – Чукурова университети, Түркия

Философия жана дин илидеринин доктору, Доц., Туна Тунагөз - Чукурова университети, Түркия

Теология илимдеринин доктору, Доц., Али Йүксек – Самсун ондокуз майыс университети, Түркия

PhD. Абдирашит Бабатаев – Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргызстан

PhD. Жемиле Хасанова – Азербайжан мамлекеттик экономика университети, Азербайжан

 

Тилдер жаатында редакторлор:

Англис тилинде: Реторика илимдеринин доктору, Проф., Ахмет Беше

Түрк тилинде: Мухиттин Гүмүш

Кыргыз тилинде: PhD. Абдирашит Бабатаев

Орус тилинде: Тарых Илимдеринин доктору, доц., м.а. Роза Абдыкулова

Араб тилинде :   Теология илимдеринин доктору, Доц., Али Йүксек

 

Катчылык:

Кенже илимий кызматкер Жазгүл Жолалиева

Кенже илимий кызматкер Уланбек Калмурза уулу

Кенже илимий кызматкер Шохимардан Орунбеков

Кенже илимий кызматкер Миргүл Бекмурзаев