Editör Kurulu

Manas Din Bilimleri Dergisi (MDBD)  - Manas Journal of Religious Sciences (MJRS)

Uluslararası Hakemli Bilimsel e-Dergi

Yayın Sıklığı:              Yılda iki kez (Kış/Aralık – Yaz/Haziran)

Yayın Türü:                 Yaygın Süreli

Yayın Dili:                   Türkçe,  Kırgızca, İngilizce, Rusça, Arapça

ISSN:1694-8599

Sahipler:                     Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN - Rektör
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV - Rektör Vekili

 

Editör:                        Prof. Dr. Recai DOĞAN

Yardımcı Editör:        Doç. Dr. Yusuf GÖKALP

 

Yayın Kurulu:            Prof. Dr. Recai DOĞAN (Editör-Genel Yayın Yönetmeni)

Prof. Dr. Kemal POLAT

Prof. Dr. Bekir TATLI

Doç. Dr. Yusuf GÖKALP

Doç. Dr. Nail KARAGÖZ

Doç. Dr. Bakıt MURZARAYIMOV

 

Alan Editörleri:          Doç. Dr. Bakıt MURZARAYIMOV     -  Din Bilimleri

                                    Doç. Dr. Nail KARAGÖZ                    -  İslam Bilimleri

 

Uluslararası Editörler ve Yayın Kurulu / International Editorial and Advisory Board

Prof. Dr. Cemal TOSUN - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR, Hitit Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yaşar SARIKAYA - Giessen University, Almanya

Prof. Dr. M. Nazif Mohib SHAHRANİ - Indiana University, Amerika Birleşik Devletleri

Prof. Dr. Ceenbek ALIMBAYEV – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramazan UÇAR - Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Said Mukhtar AKİLOV – Taşkent İslam Üniversitesi, Özbekistan

Prof. Dr. Refik Muhammed ŞİN - Kazan-Rusya İslam Üniversitesi, Tataristan/Rusya

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ – Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Aynur Familkızı KADIMALIYEVA - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Zeylabidin ACIMAMATOV - Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Caria Yark AL-KARAM - University of Iowa, Amerika Birleşik Devletleri

Bilim Danışma Kurulu / Editorial and Advisory Board

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. A. Hikmet EROĞLU - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Asım YAPICI - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bekir TATLI - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ - Hitit Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dosay KENJETAY - Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Hans-georg BABKE - Hildesheim University, Almanya

Prof. Dr. John HARE - Yale Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

Prof. Dr. John VALK - New Brunswick University, Kanada

Prof. Dr. Kamil ÇAKIN - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet BEŞE - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nur SARALAYEV - Kırgız Teknik Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Osman EYÜPOĞLU - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Refik Muhammed ŞİN - Kazan-Rusya İslam Üniversitesi, Tataristan/Rusya

Prof. Dr. Veli ATMACA - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yunus APAYDIN - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER - Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Muzaffer TAN - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ali YÜKSEK - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Fatih ORHAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Yusuf GÖKALP - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Uktam Latipovich MATNAZAROV - Urgench State University, Özbekistan

Doç. Dr. Yasmine HİJAZİ - Ain Shams University, Mısır

Doç. Dr. Zuhdija HASANOVİC - Sarajevo University, Bosna Hersek

Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK – Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ - Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ali YÜKSEK - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Dr. Abdiraşit BABATAEV - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Cemile HASANOVA - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Dil Editörleri:

İngilizce:          Prof. Dr. Ahmet BEŞE

Türkçe:                        Ögr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ

Kırgızca:          Ögr. Gör. Dr. Abdiraşit BABATAEV

Rusça   :           Yrd. Doç. Dr. Roza ABDIKULOVA

Arapça :           Doç. Dr. Ali YÜKSEK

Sekreterya:

Arş. Gör. Cazgül COLALİYEVA

Arş. Gör. Ulanbek KALMURZA UULU

Arş. Gör. Şohimardan ORUNBEKOV

Arş. Gör. Sabır MURATALİYEV

Öğr. Gör. Mirgül BEKMURZAYEVA