Dergi Hakkında

Журнал жөнүндө

MANAS Journal of Religious Sciences – ислам жана теология тармагындагы оригиналдуу илимий макалаларды жарыялаган эл аралык илимий рецензияланган журнал. Ал жылына эки жолу, кыш мезгили/декабрь – жай мезгили/июнда басылып чыгат. Бул журналга бардык окумуштуулар эмгектерин бере алат. MANAS Journal of Religious Sciences журналы 2022 жылдан тартып чыгып баштаган.

ISSN:1694-8599